แนวทางพิธีการบรมราชาภิเษก 6 พฤษภาคม 2562

พสกนิกรปลื้มเปรมปีติ อวยพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระชิเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จออกสีหบัญชรพระที่นั่งสุทไธสวรรย์วัง วันนี้

สำนักพระราชวังเผยแพร่กลยุทธ์วันจันทร์ที่ เดือนพฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวแล้วหลังจากนั้นก็สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานที่ วังดุสิต ไปยังวัง เข้าทางประตูดีงามไชยศรี ประตูสรวงสวรรค์ไชยศรี ประตูเหล็กกล้า ประตูเหล็กเพชร รถยนต์พระที่นั่งเปรียบที่ด้านหลังพระที่นั่งสุทไธสวรรย์วัง

เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นท้องพระโรงพระที่นั่งสุทไธสวรรย์พระราชสำนัก พล.อ.อนุดงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กราบบังคมทูลเบิก นายอาศิสป้องกันคุมพล จุฬาราชมนตรี คณะกรรมการตรงกลางอิสลามและผู้แทนแผนกการค้า สาขาวิชา เฝ้าฯ ให้พรชัยมงคล นาย นาย วีระ โรจน์กระทั่งรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กราบบังคมทูลเบิกผู้แทนคณะบุคคลทางศาสนา แผนก เฝ้าฯ ให้พรชัยมงคล

แล้วเสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์วัง ชาวพนักงานเล่นเพลงมโหระทึก แตร ทหารกองเกียรติยศ เหล่าทัพมอบให้ความเชื่อถือ วงดุริยางค์เล่นเพลงเพลงชมเชยพระบารมี พลลาดตระเวน นย. รวมถึงอากาศโยธิน ยิงปืนใหญ่เทิดทูนข้างละ 21 นัด

เมื่อสุดเสียงเล่นดนตรีแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีการบรมราชาภิเษก เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาให้พรชัยมงคลแทนประชากรทุกกรุ๊ปเหล่า ทหาร กองเกียรติยศ เหล่าทัพ มอบให้ความเคารพ วงดุริยางค์ขับร้องเพลงเชิดชูยกย่องพระบารมี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสรับสั่งตอบ ชาวเจ้าหน้าที่เล่นดนตรีมโหระทึก แตร ทหารกองเกียรติยศ 3เหล่าทัพ มอบให้ความเคารพ วงดุริยางค์เล่นเพลงเพลงเชิดชูพระบารมี นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีการบรมราชาภิเษก กล่าวนำให้พร ทรงพระเจริญ ทรงพระรเจริญ ทรงพระเจริญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลงจากพระที่นั่ง สุทไธสวรรย์พระราชสำนัก ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังพระที่นั่งจักรีมหาราชสำนัก

เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวรวมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกท้องพระโรงตรงกลางพระที่นั่งจักรีมหาวัง พระราชทานพระบรมราชโรกาให้นางฉั่ว ซิ่ว ซาน คณบดีสาขาวิชาราชทูตกราบบังคมทูลพระกรุณาให้พรชัยมงคล ในนามของผู้เฝ้าฯ อำนวยพรชัยมงคล

อันมีแผนในการผู้แทนและกงสุล ประเทศนอกประจำเมืองไทย และผู้แทนหน่วยงานค้าระหว่างประเทศในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสรับสั่งตอบ แล้วเสด็จขึ้น

ขอบคุณ

www.springnews.co.th

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชวโรงการประกาศ แต่งตั้ง พล.อ.หญิง สุทิดา

วันที่ พ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงมือณ บดินทรเทวดายวรางเราร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกสมรส กับ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงแขนณ์ ณ อยุธยา ไม่ผิดกฎหมายรวมถึงราชประเพณีโดยบริบูรณ์ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างแล้ว

ก็เลยมีพระราชโองการให้แต่ง พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงมือณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็น สมเด็จพระราชินีสุทิดาทรงครองตำแหน่งพระอิสริยยศ ตำแหน่งที่วงศ์สกุล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

พิธีราชาภิเษกแต่งงาน

เว็บไซต์ข่าวความเห็นชอบชนกล่าววว่า เมื่อเวลา 16.32 น. วันที่ พ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องว.เปรียญราชการ พระที่นั่งอัมพรสถานที่ พระราชสำนักดุสิต พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและก็พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงมือณ์ ณ อยุธยา สำหรับเพื่อการตั้งสมเด็จพระราชินี

ความเห็นชอบชนพูดว่า ในการนี้ ทรงพระโปรดโปรดเกล้าฯ ให้ดูแลอ่านประกาศตั้ง พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงมือณ์ ณ อยุธยา เป็นสมเด็จพระราชินี ความตอนหนึ่งว่า ประกาศตั้งสมเด็จพระราชินี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงมือณ์บดินทรเทวดายวรางเราร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกสมรส กับพลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงแขนณ์ ณ อยุธยา ไม่ผิดกฎหมาย แล้วก็ราชประเพณีโดยบริบูรณ์ทุกอย่างแล้ว ก็เลยมีพระราชโองการให้ตั้ง พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงแขนณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็น สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงได้รับตำแหน่งพระอิสริยยศ ขั้นที่วงศ์สกุล ตั้งแต่ในเวลานั้น เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ พฤษภาคม พุทธศักราช 2562เป็นปีที่ ในรัชกาลในตอนนี้

ความเห็นชอบชนยังรายงานอีกว่า แล้วต่อจากนั้นพลเอกหญิง สุทิดา เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพแก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังข์ ใบมะตูม และก็ทรงเจิมสมเด็จพระราชินี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานยี่ห้ออันมีเกียรติคุณดีขึ้นยิ่งมหาจักรีบรมวงศ์สกุล เหรียญรัตท้องทุ่งภรณ์รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ และพระราชโองการตั้งแก่สมเด็จพระราชินีสุทิดา

ความเห็นชอบชนกล่าวว่า ผู้อำนวยการเขตดุสิต เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสมุดจดทะเบียนราชาภิเษกสมรส ทรงลงพระปรมาภิไธย และก็พระนามาภิไธย ในสมุดทะเบียนราชาภิเษกสมรส ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงลงพระนามาภิไธย ในฐานะทรงเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ และพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีเซ็นในสมุดสมัครสมาชิกราชาภิเษกสมรส ในฐานะผู้เห็นเหตุการณ์ ต่อไป พล.อ.อนุป่าดงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทูลเกล้าฯ ถวายทะเบียนราชาภิเษกสมรสแก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระราชินี

พระราชประวัติอย่างย่อๆ

เว็บไซต์ข่าวไทยเมืองพูดว่า สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงมีนามเดิมว่า สุทิดา ถูกใจ ทรงเรียนจบหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อปี 2543 ก่อนที่จะทรงดำเนินการเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการต้อนรับของการบินไทย

ในรอบหลายปีมาแล้ว เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเคยเผยแพร่พระราชโองการและก็ประกาศนรที่เกี่ยวโยงกับสมเด็จพระราชินีสุทิดา มากกว่า 20 ฉบับด้วยกัน

เก็บรวบรวมทางเกียรติของสมเด็จพระราชินีไว้อย่างคร่าวๆดังนี้

ย้อนไปเดือน กรกฎาคม 2556 ทรงได้รับพระราชทานเหรียญ ชั้นทวีติเตียนยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) เนื่องในจังหวะพิธีการฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ ธันวาคม 2556 เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้มอบให้งานแก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เมืองไทยองค์รัชทายาท ด้วยความซื่อตรง สวามิภักดิ์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ทรงมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและเอื้อเฟื้อเดือน 

พ.ย. 2556 ทรงได้รับพระราชทานขั้นพลตรีหญิง เนื่องจากทรงรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเกิดผลดีแก่ทางการรวมทั้งในเดือนต่อมา มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตั้งให้พระองค์เป็นผู้บัญชาการสถานที่เรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาท่าน หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาท่าน หน่วยออกคำสั่งมอบให้ความปลอดภัยรักษาท่านสํานักผู้บัญชาการทหารสูงสุด (อัตราพลตรี)

เดือน ก.ค. 2557 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตั้งให้พระองค์เป็นเสนาธิการหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาท่าน หน่วยสั่งการมอบความปลอดภัยรักษาท่าน (อัตราพลตรี)

เดือน เดือนสิงหาคม 2559 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานตำแหน่ง พลโทหญิง ให้ท่าน เนื่องแต่ทรงรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเกิดผลดีแก่ทางการ

ต่อมาในเดือน ธ.ค. 2559 มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานขั้น พลเอกหญิง แก่ท่าน และในเดือนเดียวกันมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ตั้งให้พระองค์ด้อยกว่าผู้สั่งการ หน่วยออกคำสั่งมอบความปลอดภัยรักษาท่าน (อัตรา พลเอก)เดือน 

มิถานายน 2560 มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พระองค์ด้อยกว่าสมุหราผู้รักษา กรมราชองครักษ์ รับราชการสนองตอบพระเดชพระคุณเดือน 

ต.ค.2560 มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญตราปฐมจุจอมเกล้า ฝ่ายใน ให้ท่าน แล้วก็ในเดือนธ.ค. ปีเดียวกัน มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งให้พระองค์ดํารงตําแหน่ง รองผู้สั่งการ หน่วยสั่งมอบความปลอดภัยรักษาท่าน (อัตรา พลเอกพิเศษ)

https://www.bbc.com/thai/thailand-48121941

ทำความรู้จัก ต้นรังผึ้ง ต้นไม้ประจำ รัชกาลที่ 10

เนื่องในวันฉลองครบรอบวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงมือณ บดินทรเทวดายวรางข้าร เราขอพาทุกคไปทำความรู้จักกับต้นไม้ประจำท่านของพระราชา รัชกาลที่ 10 โน่นเป็น ต้นรวงผึ้ง หรือ Yellow star

ต้นรวงผึ้ง จัดอยู่ในเครือญาติ MALVACEAE มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Schoutenia glomerata King subsp. peregrina (Craib) Roekm. จุดแข็งของต้นรวงผึ้งเป็นดอกสีเหลืองเข้ม มีกลิ่นหอมตลอดวัน มีช่อดอกดกที่เกิดตามซอกใบเป็นช่อสั้น โคนกลีบเลี้ยงเชื่อมชิดกัน ปลายแยกออกเป็น ๕ แฉกราวกับรูปดาว ไม่มีกลีบดอก มีเกสรตัวผู้มากมาย ซึ่งส่วนที่แลเห็นเป็นสีเหลืองเหมือนดอกนั้นเป็นเกสรตัวผู้ศูนย์รวมกันเป็นกรุ๊ป ลำต้นแตกกิ่งต่ำ กิ่งค่อนข้างจะเล็กเรือนยอดเป็นพุ่มมน ใบสันโดษเรียงสลับ รูปแผ่นใบสอข้างต่างกัน ผิวใบด้านบนสีเขียว ด้านล่างสีน้ำตาลอมนวล สามารถเพาะพันธุ์ด้วยการทำหมันกิ่งแล้วหลังจากนั้นก็เพาะเม็ด

ซึ่งดอกรวงผึ้งจะกระเษมสานต์ในตอนเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคม ผลิดอกได้นาน ๗-๑๐วัน เมื่อดอกสีเหลืองบานพร้อมทั้งต้น จะดูงดงามสวยตา รวมถึงส่งกลิ่นหอมมีชีวิตชีวาตลอดทั้งวัน ดังต่อไปนี้ต้นรวงผึ้งยังมีความสำคัญเป็นเป็นพรรณไม้ประจำท่านสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ไทยองค์รัชทายาท เนื่องแต่ดอกรวงผึ้งมีสีเหลืองซึ่งเป็นสีทุกวี่วันพระราชการเกิดขึ้น และผลิดอกตอนวันพระราชสมภพพอดีเป๊ะ เมื่อท่านเสด็จฯ ประกอบพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆก็จะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้เพื่อเป็นตัวแทนที่ท่านท่านและเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ราษฎร

ข้อมูลทางวิชาพฤกษศาสตร์
ชื่อไทย รวงผึ้ง
ชื่อพรมแดน น้ำผึ้ง (จังหวัดกรุงเทพ) , สายน้ำผึ้งรวมทั้งน้ำผึ้ง (ภาคเหนือ)
ชื่อสามัญเป็น : Yellow star
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schoutenia glomerata King subsp.peregrina (Craib)Roekm.
ชื่อเชื้อสาย : MALVACEAE
ลักษณะวิสัย ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก
ภาวการณ์นิเวศวิทยา เป็นไม้ที่โล่ง ประทับใจขึ้นในที่แล้ง ไม่มีน้ำท่วมขังก็เลยจะมีดอกสีเหลืองดกเต็มต้น แม้กระนั้นถ้าได้น้ำมากหรือขึ้นบนที่ชื้นแฉะน้ำจะมีดอกน้อย
การปลูกรวมทั้งการขยายพันธุ์ การทำหมันกิ่ง และก็ปักชำกิ่ง หรืออาจใช้การเพาะเม็ดก็ได้ การทำหมันกิ่ง เป็นกรรมวิธีการที่เหมาะแต่จำเป็นจะต้องใช้ฮอร์โมนสำหรับการรีบรากก็เลยจะได้ประสิทธิภาพที่ดีในการขยายพันธุ์
รายละเอียดการใช้ผลในด้านดี เอามาปลูกเป็นไม้ประดับ ดอกงามออกเต็มต้น มีกลิ่นหอมอ่อนให้ร่มเงา ปลูกเลี้ยงง่าย ทนแล้ง เป็นไม้มงคลเหมาะสมกับคนธาตุไฟ
ข้อดีของพืชพันธุ์ :
– 
มีดอกครั้งละมากไม่น้อยเลยทีเดียวๆ(เต็มต้นเมื่อดินแห้งตามธรรมชาติ
– 
เป็นพืชพันธุ์หอมที่มีตนการปลูกกว้าง สามารถขึ้นรุ่งเรืองในขณะแล้งและที่ค่อนข้างจะชื้นแฉะ
– 
เป็นพืชพันธุ์ที่ทนต่อสภาพแวดล้อม ไม่อยากการดูแลมากไม่น้อยเลยทีเดียว ใบไม่ค่อยตก
– 
เป็นพืชพันธุ์ไม้ที่มีระบบระเบียบรากดีงาม ไม่มีการหักล้มของต้นขนาดใหญ่ ถึงแม้ว่าจะเป็นกิ่งที่ได้จากการทำหมัน

ขอบคุณข้อมูลจาก : อุทยานหลวงราชพฤกษ์ / องค์การสวนพฤกษศาสตร์

www.amarintv.com/news-update/news-10926/233917/